Asociaţia "DumitruMărtinaş" - reprezentanta Romano-Catolicilor din regiunea istorică Moldova - România (românii denumiţi  de literatura maghiară "ceangăi"; în maghiară "csango" "csangos"; în franceză Tchangos; în germană Tschangos; în engleză Changos) - Asociation "Dumitru Mărtinaş" - representing Roman-Catholics of Moldavia (so called "csango" or "csangos").
English version


ACTIVITATEA    ASOCIAŢIEI     ROMANO-CATOLICILOR

"DUMITRU MĂRTINAŞ"
Scrisoare adresată preşedintelui Comisiei pentru cultură, ştiinţă şi educaţie a APCE

2001

- Adunarea generală de constituire a Asociaţiei Romano - Catolicilor “Dumitru Mărtinaş”, 17.03.2001;
- Universitatea de Vară Izvorul Mureşului “Românii si integrarea euro – atlantica”;
- Simpozionul Internaţional „Drepturile omului: Dimensiune spirituala şi acţiune civica”, Iaşi, Ediţiile IV-VI;

2002

- Simpozionul “Romano - catolicii din Moldova şi identitatea lor”, Bacău;
- Scrisoarea adresată preşedintelui Comisiei pentru cultură, ştiinţă şi educaţie a APCE
- Lansare de carte: Anton Coşa, „Cleja. Monografie etnografica”;
- Simpozionul Internaţional „Identitatea culturala a romano – catolicilor din Moldova”, Bucureşti;
- Dezvelirea plăcii comemorative „Dumitru Mărtinaş” la Şcoala generala din comuna Butea, judeţul Iaşi;
- Seminarul Internaţional „Originea, cultura şi limba ceangăilor”, Iaşi
- Lansare de carte pr. Alois Moraru, Ioan Dimişcă, Anton Coşa, „Pildeşti. Monografie istorică”;
- Inaugurarea Muzeului Diecezan al catolicilor din Moldova din Săbăoani, Judeţul Neamţ;
- Lansare de carte: Ion H. Ciubotaru, „Catolicii din Moldova”, vol. II;
- Lansare de carte: Liviu Pilat, „Comunitaţi tacute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-XVIII)”;
- Lansarea revistei Asociaţiei Romano – Catolicilor „Dumitru Mărtinaş”;
- Sesiunea Naţională de Comunicari Ştiinţifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie, cultură, civilizaţie”, Sf. Gheorghe, Ediţia a VII-a;
- Concurs pe teme privind istoria şi civilizaţia romano-catolicilor din Moldova organizat cu elevii Şcolii generale nr. 1 din Cleja, judeţul Bacău;

2003

- Dezvelirea Monumentului Eroilor din comuna Cleja, judeţul Bacău;
- Sesiunea Naţionala de Comunicari Ştiinţifice “Românii din Sud Estul Transilvaniei. Istorie, cultura, civilizatie”, Miercurea Ciuc

2004

- Zilele Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, Simpozionul “120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi”;
Membrilor Asociaţiei “Dumitru Mărtinaş”, printre care si preşedintelui Gheorghe Bejan, li s-a acordat Medalia Jubiliara emisa cu ocazia aniversarii a 120 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi;
- Standul de carte “Valori culturale ale romano-catolicilor din Moldova” în cadrul Salonului cărţii Avangarda XXII;

2005

- Universitatea de vară Izvorul Mureşului, 10-17 iulie 2005.
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 23-25 septembrie 2005
- Biroul de informare al Consiliului Europei Bucureşti, discuţii pe tema comunităţii catolicilor din Moldova, vizând protecţia minorităţilor şi promovarea valorilor culturale ale acestora, 3 –7 octombrie 2005
- Realizarea în colaborare cu TVR a filmului documentar “Mărturii" privind comunitatea catolicilor din Moldova”, septembrie 2005
- Lansarea la Bacău a volumului al III-lea al lucrării Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, 28 decembrie 2005

2006

- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 21-22 septembrie 2006.
 
2007

-realizarea unui documentar privind catolicii din Moldova, pregătit în anul 2007 de către postul de televiziune Pro TV.
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 15-19 august 2007.
- organizarea în colaborare cu Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale a SimpozionuluiNaţional „Dumitru Mărtinaş şi populaţia romano-catolică din Moldova”, Bacău, 20 octombrie 2007.
 
2008

- 12 februarie 2008, Bacău, lansarea cărţilor Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapientia, 2007 (autor Anton Coşa) şi Comunităţile catolice din judeţul Bacău, Oneşti, Editura Magic Print, 2007 (autor Anton Coşa).
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Miercurea-Ciuc, 29-30 septembrie 2008.
- 20 octombrie 2008, în cadrul Simpozionului Naţional „Dumitru Mărtinaş şi populaţia romano-catolică din Moldova”, a avut loc lansarea cărţii Catolicii din Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2007 (autor Anton Coşa).
- cartea Catolicii din Moldova în izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII), Iaşi, Editura Sapienţia, 2007 (autor Anton Coşa) primeşte Premiul de excelenţă la Salonul Internaţional de Carte Românească, ediţia a XVII-a, Iaşi, 5-8 octombrie 2008.
- organizarea în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu CulturalNaţional Bacău a Colocviului cu tema: „Moldovenii romano-catolici în spaţiul multiculturalităţii româneşti”, 21 noiembrie 2008.
 
2009

- Colocviul Naţional I. I. Russu de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 26-27 iunie 2009.
- 8 august 2009, Luizi Călugăra, lansarea cărţii Monografia comunei Luizi-Călugăra, Roman, Editura Serafica, 2009 (autori Antonel-Aurel Ilieş, Daniela Butnaru, Anton Coşa etc).
- 23 august 2009, Gioseni, lansarea cărţii Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapienţia, 2009 (autor Anton Coşa).
- 24 august 2009, Mărgineni, lansarea cărţii Mărgineni: un sat la porţile Bacăului, Iaşi, Editura Sapienţia, 2009 (autori Dănuţ Doboş, Petronel Zahariuc, Daniela Butnaru, Anton Coşa).
- 11- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe, 2-3 octombrie 2009. noiembrie 2009, Valea Mare, lansarea cărţii Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2009 (autor Anton Coşa).

2010

- Arhivele Naţionale Covasna, Centrul ecleziastic de documentare „Mitropolit Nicolae Colan”,Simpozionul 70 de ani de la declanşarea Marelui Refugiu Românesc, Sf. Gheorghe, 25 iunie 2010.
- Colocviul Naţional I. I. Russu de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 26 iunie 2010.
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, ediţia a X-a, 11-15 august 2010.
- 15 august 2010, Oituz, lansarea cărţii Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 2010 (autor Anton Coşa).
- 13 septembrie 2010, Nicolae Bălcescu, lansarea cărţii Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 2010 (autor Anton Coşa).
-organizarea în colaborare cu Centrul european de studii Covasna-Harghita a Colocviului„Relaţiile cu românii în dezbaterile Congreselor secuieşti. O paralelă istorică: 1902-2010”, Bacău, 18 noiembrie 2010.
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 3-4 decembrie 2010.

2011

- Colocviul Naţional I. I. Russu de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 25 iunie 2011.
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 23-24 septembrie 2011.
- 18 octombrie 2011, satul Oituz, comuna Lumina, judeţul Constanţa, activităţi culturale organizate de localnici în memoria strămoşilor plecaţi de pe meleaguri băcăuane şi stabiliţi pe meleaguri dobrogene după Primul Război Mondial.

2012

- Colocviul Naţional I. I. Russu de cercetare a sud-estului Transilvaniei, Sf. Gheorghe, 30 iunie 2012.
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 21-22 septembrie 2012.
 
2013

- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 12-16 august 2013.
- 25 august 2013, Butea, lansarea cărţii Butea – monografie, Iaşi, Editura Presa Bună, 2013, (autori Dănuţ Doboş, Silviu Văcaru, Anton Coşa etc.).
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei.Istorie-Cultură-Civilizaţie”, Sfântu Gheorghe-Covasna, 8-9 noiembrie 2013.
- 10 noiembrie 2013, Somuşca, lansarea cărţii Monografia satului Somuşca, Oneşti, Editura Magic Print, 2013 (autor Anton Coşa).

2014

- demararea proiectului proiectului CLUBUL TÂNĂRULUI EUROPEAN, implementat de Asociația romano-catolicilor „Dumitru Mărtinaș”, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău și Asociația Unlimited Connections - 1 martie 2014
- Colocviul Naţional „I.I. Russu” de cercetare a sud-estului Transilvaniei (în cadrul Zilelor „Andrei Şaguna”), Sf. Gheorghe, 28 iunie 2014.
- Zilele „Andrei Şaguna”, Sf. Gheorghe, 24-29 iunie 2014
- Universitatea de Vară Izvoru Mureşului, 11-16 august 2014.
- Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie-Cultură-Civilizaţie”,Sfântu Gheorghe-Covasna, 19-21 septembrie 2014.


*****

    Mulţumim tuturor colaboratorilor noştri şi tuturor celor care în diverse moduri ne-au sprijinit în activitatea noastră.
    Mulţumiri speciale aducem locuitorilor din localităţile situate în jurul oraşului Bacău (Faraoani, Valea Mare, Cleja, etc.), care ne-au pus la dispoziţie fotografii pentru a fi afişate pe situl nostru.
    Aceleaşi mulţumiri aducem şi realizatorilor sitului Episcopiei Romano Catolice de Iaşi, care ne-au permis utilizarea de materiale (texte şi imagini) folosite de noi în special pentru pagina de religie.

Toate articolele şi materialele paginilor acestui website sunt înregistrate şi protejate de legile dreptului de autor. Nici un material de pe acest website nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea noastră.

Contact